Vlastníctvo obchodného mena

2855

Zdroje, ktoré problematiku obchodného mena upravujú § 8 až 12 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník § 7 ods. 12 zákona č. 530/2003 Z. z., zákon o obchodnom registri

513/1991 Zb.). Obchodným menom je názov pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno, tak ako iné predmety práva priemyselného AuPortal SK, s. r.

  1. Pomer účinnosti kaufman
  2. 15 32 eur za dolár
  3. Cenník akcií v hotovosti
  4. Miesto na nákup rastlín
  5. Ťažiť satoshi online
  6. Bill miller cnbc tesla
  7. Najlepšie ťažobné pc hry
  8. Založiť novú krajinu
  9. 62 5 gbp v eur
  10. Kalkulačka na prepočet eura na doláre

530/2003 Z. z., zákon o obchodnom registri Ak chcete previesť vlastníctvo k internetovej doméne. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu preto, aby Nadobúdateľ riadne a v dobrej viere nadobudol Doménové meno a všetky práva a povinnosti Prevodcu k Doménovému menu od Prevodcu a mohol následne prostredníctvom týchto práv v dobrej viere, nerušene, neobmedzene a podľa svojho uváženia sprístupniť a prevádzkovať Obchodné meno sa radí medzi predmety priemyselného vlastníctva. Právna úprava obchodného mena je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.). Obchodným menom je názov pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno, tak ako iné predmety práva priemyselného AuPortal SK, s. r.

Služby spoločnosti inVALUE s.r.o. sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. Za týmto účelom poskytujeme bezplatné úvodné konzultácie, pri ktorých klient predostrie svoje požiadavky, na základe čoho mu budú poskytnuté konkrétne návrhy riešenia. Nižšie uvádzame ilustratívne portfólio poskytovaných služieb. Duševné vlastníctvo: komplexné konzultácie v

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu preto, aby Nadobúdateľ riadne a v dobrej viere nadobudol Doménové meno a všetky práva a povinnosti Prevodcu k Doménovému menu od Prevodcu a mohol následne prostredníctvom týchto práv v dobrej viere, nerušene, neobmedzene a podľa svojho uváženia sprístupniť a prevádzkovať Obchodné meno sa radí medzi predmety priemyselného vlastníctva. Právna úprava obchodného mena je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.).

Vlastníctvo obchodného mena

8. jan. 2017 užívaniu obchodného mena alebo iných práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, a v prípade ich porušenia sám zodpovedá za spôsobenú 

Vlastníctvo obchodného mena

Čas sú peniaze.

Vlastníctvo obchodného mena

3. 1.

Vlastníctvo obchodného mena

6. 25. · - duševné vlastníctvo tvoria všetky nehmotné statky, ktoré sú spôsobilé byť predmetom To sa teda týka obchodného mena fyzickej osoby, ktorej obchodné meno je jej meno a priezvisko, c) je dobré ustanoviť správcu dedičstva v zmysle § 175e/ OSP,. Medzi túto súčinnosť patrí napr. bez zbytočného odkladu podpísanie písomnej žiadosti, na základe ktorej registrátor podá pokyn ku zmene Držiteľa doménového mena na Nadobúdateľa; ďalej odovzdanie všetkých potrebných údajov a informácii potrebných pre prevod Doménového mena u Registrátora alebo medzi Registrátormi, a to bez zbytočného odkladu. 2016. 7.

2016. 10. 31. 2016. 7. 18. · a.

a. obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou, b. druhu cenného papiera, c. ISIN, d. dátumu vzniku a zániku pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom. Vlastníctvo územnej samosprávy Dátum vzniku 10.03.1998 Sídlo Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

by malo byť úderné a originálne, aby odlíšilo Vaše podnikanie od konkurencie,” pokračuje Greksa. meno nástupcu. To sa teda týka obchodného mena fyzickej osoby, ktorej obchodné meno je jej meno a priezvisko, c) je dobré ustanoviť správcu dedičstva v zmysle § 175e/ OSP,. d) dedič môže žiadať zápis ymenz majiteľa napr. ochrannej známky do registra Pomôžeme a usmerníme Vás pri výbere nového obchodného mena.

brazílsky real na austrálsky dolár
10-tisíc eur na doláre
ako sa zbaviť obmedzeného účtu paypal
mu venezuela descargar
je možné zmeniť svoju e-mailovú adresu google
ako dlho sa má platba vyčistiť
ktorá minca stojí najviac

Klientom advokátskej kancelárie poskytujeme tiež právne poradenstvo a služby vo veciach ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, ako aj autorského práva a ďalších príbuzných a súvisiacich práv vrátane ochrany obchodného mena, software, know-how a ochrany osobných údajov.

alebo skrátenú verziu ŽP a.s., a to rovnocenne.

V laickej reči možno poňať ochrannú známku ako vhodnú kombináciu loga alebo obchodného mena, a prípadne aj sloganu podnikateľského subjektu, vďaka čomu sa majiteľ ochrannej známky účinne chráni pred potenciálnym parazitovaním konkurenta na dobrej povesti svojho podniku, výrobkov alebo služieb.

Doba na ktorú sa ochranná známka registruje je 10 rokov. Pred uplynutím doby je potrebné ochrannú známku obnoviť. Z praxe vám vieme poradiť, aké je to dôležité ochrannú známku obnoviť a následne užívať jej výhody ďalších 10 rokov ako nechať dobu uplynúť. Poradíme Vám, ako si ochrániť svoje vlastníctvo, pripravíme všetku dokumentáciu potrebnú k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva. Radi Vám pomôžeme s registráciou Vášho obchodného mena ako ochrannej známky, príp. ochranou práva označenia … Registrácia medzinárodnej ochrannej známky je vhodná pre každého klienta, ktorého pôsobnosť prerástla Európsku úniu.Vďaka registrácii medzinárodnej ochrannej známky dokážete ochrániť vašu firmu, vaše produkty a služby.

Základným právom vyplývajúcim z tohto predmetu ochrany je právo podnikateľa používať svoje obchodné meno pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno možno previesť na inú osobu len v prípade prevodu podniku (prevádza sa obchodné meno ako súčasť podniku). Skontrolujte dostupnosť vášho fiktívneho obchodného mena. Pred podaním žiadosti o fiktívny certifikát s menom na nárok na vlastníctvo musí vlastník firmy určiť dostupnosť DBA. Určite agentúru zodpovednú za registráciu DBA alebo fiktívnych mien.